پول ارسال ماشین اخبار حوادث

پول: ارسال ماشین اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی وزیر نباید بی‌طرف باشد!

” آقای بیطرف بهتر است بروند و یک طرفی را گزینش کنند تا رأی اعتماد بگیرند، از ما گفتن بود.” 

وزیر نباید بی‌طرف باشد!

وزیر نباید بی طرف باشد!

عبارات مهم : صندوق

طنز/ وزیر نباید بی طرف باشد!

وزیر نباید بی‌طرف باشد!

” آقای بیطرف بهتر است بروند و یک طرفی را گزینش کنند تا رأی اعتماد بگیرند، از ما گفتن بود.”

به گزارش ایران؛”خب به سلامتی و میمنت نمایندگان عزیز و دوست داشتنی مجلس همین طور که از جیب یکدیگر سیب و گلابی می چیدند و همزمان شش عدد گلابی نوش جان می کردند، به شانزده وزیر پیشنهادی دولت رأی اعتماد دادند و فقط آقای بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو نتوانست از مجلس رأی اعتماد را بگیرد، بر این اساس آینده نگری می شود؛ الف- رأی اعتماد ایشان را موش خورده بود ب- جهت احراز پست وزیر نیرو، ایشان در وزن کشی نتوانست نظر نمایندگان مجلس را جلب کند، ج- ما وزیر نیرویی می خواهیم که نیرومند باشد و بتواند حداقل وزنه ۱۲۰ کیلویی را بالای سر ببرد و سرش را تکان داده و به حضار لبخند بزند، د- وزیر نباید بی طرف باشد، بی طرف دیگر چیست؟

یا این طرف یا آن طرف!

در این رابطه یکی از نمایندگان مخالف آقای بیطرف گفته: «یکی از عوامل ایجاد ریزگردها آقای بیطرف بوده است» که علت این مخالفت هم به بی طرفی ایشان بازمی گردد. یکی از وظایف مهم وزیر نیرو این است که هنگامی که باد ریزگردها را می آورد، پاسخ باد را قاطعانه بدهد. باد با مقادیری ریزگرد به مرزهای کشورمان می رسد و از وزیر نیرو می پرسد: «کدوم طرف داداش؟» ایشان آن وقت می گوید: «بی طرف!» و حق گزینش را به باد می دهد و باد هم معمولاً ریزگردها را اینطرفی می آورد ولی اگر وزیر نیرو پاسخ باد را با جمله کوبنده«طرف پایداری!» بدهد، باد جرأت نمی کند آن سمت برود.این مواردی است که متأسفانه به آنها توجه نمی شود.

” آقای بیطرف بهتر است بروند و یک طرفی را گزینش کنند تا رأی اعتماد بگیرند، از ما گفتن بود.” 

در عین حال یکی از موضوعاتی که واقعاً سالهاست جهت مردم سؤال شده، در مورد آن دسته نمایندگان عزیزی است که رأی ممتنع می دهند، ما هنوز نفهمیده ایم که یک نفر که کلی تلاش می کند تا در انتخابات مجلس پیروز شده است و راهی بهارستان شود، آیا باید در این مقطع حساس کنونی(که معمولاً در آن قرار داریم!) رأی ممتنع داخل صندوق بیندازد؟ یعنی داخل برگه رأی به«شماعی زاده» رأی داده اند یا مثل آقای بقایی اسم هرکس که کنارشان ایستاده بود را روی برگه رأی نوشتند و داخل صندوق انداخته اند؟ به هرحال از پاسخ می مانیم. آقای بیطرف هم بهتر است بروند و یک طرفی را گزینش کنند تا رأی اعتماد بگیرند، از ما گفتن بود.

واژه های کلیدی: صندوق | اعتماد | ریزگردها | نمایندگان مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs